Home

Hallo liefhebbers van kaatsvereniging Minnertsga.

De winter zet (hopelijk) in en dan wordt er niet gelijk aan kaatsen gedacht. Toch zijn wij als bestuur nog druk bezig. We willen jullie hiermee even een update geven.

Bestuur

We hebben met de verschillende commissies evaluaties gehouden en de plannen zijn gemaakt voor het kaatsseizoen 2017. Wat kan beter en wat hebben we hiervoor nodig. Er zijn nuttige tips en trucs uit deze sessies gekomen en we gaan weer hard aan de slag om dit het komend kaatsseizoen te realiseren.

Om moverende redenen zal Gerard komend seizoen binnen het bestuur een stap terug doen. Hij wordt algemeen bestuurslid. Dit betekende een verschuiving van commissies en leek het ons hierdoor wenselijk iemand binnen het bestuur erbij te vragen. Dit is heel goed gelukt en we komen op de ledenvergadering in maart dan ook met het voorstel om Jacob Faber toe te laten treden binnen het bestuur. Wij zijn hier heel erg blij mee.

Binnen de jeugdcommissie zijn ook een aantal veranderingen opgetreden. Deze is nu, met nog 4 personen, minimaal bezet. Via deze weg dan ook de vraag: Wie wil zich aansluiten bij deze commissie om zo het jeugdkaatsen nog meer nieuw leven in te blazen?

Sponsoravond / Huldiging / vrijwilligersavond
We zullen in het voorjaar een combinatie avond organiseren waarbij de winnaars van de NK senioren in het zonnetje worden gezet, maar ook waar we de vrijwilligers en sponsors willen bedanken. De datum wordt ter zijner tijd bekend gemaakt.

Ledenvergadering
Kaatsvereniging Minnertsga houdt vrijdag 24 maart de jaarlijkse ledenvergadering.

One Wall muurkaatsen
Je kunt elke vrijdag van 20.00 – 22.00 muurkaatsen in de nieuwe hal op de Doarpsfinne. Om dit in goede banen te leiden zijn Cor Poelstra en Rene Kamstra bijna altijd aanwezig. Je kunt hier een intensieve en gezellige avond verwachten.

Verder
We zijn nog met veel meer bezig, denk aan het werven van nieuwe sponsoren, ontwikkeling jaarboek 2017, verbeteren v/d accommodatie, samenwerking met andere verenigingen enz. En heel belangrijk: Vanavond (24-11) houden we een actie! We komen langs de deuren met uien! Tussen 18.00 en 20.00 kunt u de KV aan uw deur verwachten.

We wensen een ieder een prettige decembermaand en een gelukkig en sportief 2017!

Bestuur KV Minnertsga

Agenda

Doarpskeatsen Keningsdei
27 apr 2019
MFA
13.00
Federatie ( alle jeugd )
31 mei 2019
Kaatsveld
16.00

Hoofdsponsor

Zonderland zonnepanelen

Kledingsponsor

Logo Miedema

De vries 2

kvminnertsga Vrijdag 8 maart Algemene ledenvergadering! https://t.co/ePMPpAeDpg
kvminnertsga We zijn weer los in de zaal met onze toppers!💪🏼
kvminnertsga Winnaars pearke keatsen🎉

logo

Hoofdsponsor

zonderland

Kledingsponsor

madhuizen

postuma