Woensdag 27 april Teatsen ism TV de Fjouwere 13.00 uur
Zaterdag 30 april Opening kaatsmuur
Zondag 1 mei KNKB dames HK. d.el. en dames en heren 35+ 10.00 uur
Vrijdag 13 mei Federatie jeugd 16.00 uur
Zondag 15 mei Ledenpartij alle categorieën 13.00 uur
Vrijdag 20 mei KNKB Kabouterkaatsen 16.00 uur
Zondag 22 mei KNKB heren 1e/2e kl. v.f. C. Bonnemapartij 10.00 uur
Zondag 5 juni Ledenpartij alle categorieën 13.00 uur
Zaterdag 18 juni Fryslân Keatst ( Jubileum KNKB) 10.00 uur
Zaterdag 2 juli KNKB NK pupillen jongens 10.00 uur
Donderdag 7 juli Straatkaatsen opgave per straat 19:00 uur
Vrijdag 8 juli Straatkaatsen opgave per straat 19:00 uur
Woensdag 20 juli KNKB hoofdklasse heren / dames v.f. 15.30 uur
Donderdag 21 juli Matinee ledenpartij 16:00 uur
Zaterdag 6 augustus Ledenpartij Senioren 16.00 uur
Zaterdag 20 augustus Ledenpartij alle categorieën 16.00 uur
Zondag 28 augustus Strjittekeatsen d.e.l. 13.00 uur
Vrijdag 2 september Federatie jeugd 15.30 uur
Vrijdag 9 september Federatie Barradeelpartij jeugd 15.30 uur
Zaterdag 10 september Pearke keatsen 19.00 uur
Zondag 11 september Federatie Barradeelpartij Senioren 11.00 uur