Home

Uitslag De Plint Miger partij: 

1e Tsjisse en Hidde Poelstra
2e Ids Poelstra en Jelmer Boomsma
3e Klaas Anne Terpstra en Gerd Boomsma
3e Abe Visser en Maaike Joostema
Energieprijs Robert Loonstra en Marten Bergsma

KV Minnertsga doet mee aan de Jeugd Sponsor Actie van de Poiesz.
Afgelopen zaterdag mocht de jeugd zich in de winkel in Sint Anna presenteren aan het publiek om zo munten binnen te halen.

Met ingang van september 2015 houdt Impuls Fysiotherapie op donderdagmiddag spreekuur in MFA “De Doarpsfinne” in Minnertsga.

In 2009 zijn Alle Sterk en Lyze Feitsma praktijk “Impuls Fysiotherapie” gestart in Sint Annaparochie. Sindsdien is het team uitgebreid met de fysio-/manueel therapeuten Annemarie Groot Lipman en Hendrik van der Velde. 

Op de vrijdagavonden vanaf 19 februari gaan we starten met de zaaltraining voor de jeugd! Onder leiding van verschillende trainers wordt er gestart met de voorbereiding op het kaatsseizoen.

Daarnaast kunnen we met trots melden dat dit jaar de zomertrainingen onder leiding staan van Lusanne Klaver, Richard van Wier en Chris Wassenaar. Hier is KV Minnertsga erg blij mee. Toppers uit eigen dorp die de jeugd verder ontwikkelen juichen wij erg toe.

Agenda

Doarpskeatsen
27 apr 2021
13.00
Kaatsveld KVM
Ledenpartij alle categorieën
15 mei 2021
15.00
Kaatsveld KVM

Hoofdsponsor

Zonderland zonnepanelen

Kledingsponsor

Logo Miedema

De vries 2

logo

Hoofdsponsor

zonderland

Kledingsponsor

madhuizen

riedex