Home

In de Gemeente het Bildt worden al vele jaren sporters die een bijzondere prestatie hebben geleverd in het zonnetje gezet.
Met ingang van dit jaar geldt dit ook voor vrijwilligers van sportverenigingen.

Wordt kaatstrainer!

Ieder kind verdient een enthousiaste trainer die zorgt voor een plezierige sfeer tijdens de trainingen en die hem of haar helpt een beetje beter te leren kaatsen!

Afgelopen zondag was de eerste One Wall ledenwedstrijd in de Doarpsfinne. Onder de leiding van Cor Poelstra werd er door de 24 deelnemers zeer fanatiek gestreden om de overwinning. Marten Bergsma ging er in de A-poule met de overwinning vandoor en

Vele van jullie kaatsen in KVM afdeling en door elkaar loten shirts op de velden. Nu zijn we bezig met een inventarisatie van alle KVM kleding. Graag inleveren bij Rene en Amarens op Finne 11.

Alvast bedankt en een sportieve groet,

Bestuur KV

Agenda

Doarpskeatsen
27 apr 2021
13.00
Kaatsveld KVM
Ledenpartij alle categorieën
15 mei 2021
15.00
Kaatsveld KVM

Hoofdsponsor

Zonderland zonnepanelen

Kledingsponsor

Logo Miedema

De vries 2

logo

Hoofdsponsor

zonderland

Kledingsponsor

madhuizen

riedex