Home

thumbnail

"Als er een vereniging is die op zeer korte termijn een hoofdklasse wedstrijd in Corona tijd kan organiseren met zo’n 1000 bezoekers dan zijn wij dat ”.

Dat is de insteek geweest van de vele vergaderingen in de afgelopen week. Dan is het erg teleurstellend, na dat we na alle scenario’s zorgvuldig hebben afgewogen, te moeten constateren dat er teveel risico’s voor de vereniging aan zitten en zoveel risico kunnen en mogen wij als bestuur niet nemen.  

Bij het organiseren van een evenement met meer dan 250 bezoekers komt in deze tijd veel kijken. Maar net als andere jaren hadden we ook nu met zijn allen de schouders eronder willen zetten. Een groot compliment gaat dan ook naar de vrijwilligers die we hebben benaderd, allen gaven aan ons graag te willen ondersteunen.

Op onze hoofdklasse kaatswedstrijd komen er ieder jaar zo’n 1000 bezoekers af. De insteek is steeds geweest dat we geen beperking op het aantal bezoekers wilden hebben. Dat zou teveel afbraak doen aan wat de wedstrijd al jaren is. Het contact met de gemeente was erg goed, de vergunningaanvraag was klaar, de plattegrond met routing was gereed en organisatorisch hadden we op papier alles voor elkaar. Aan de vele Corona regels zouden we kunnen voldoen.

En waarom gaat het dan toch niet door hoor ik u denken?  Daar zijn een aantal belangrijke redenen voor. Ik noem er een paar. Allereerst de handhaving. Uiteraard vertrouwen we erop dat onze bezoekers zich aan de regels houden, ook zij zullen in het belang van het kaatsen handelen. Maar hoe is dat na een aantal alcoholische versnaperingen? Denken we dan nog aan de 1,5 meter, denken we dan nog aan de routing? En als we het iets minder nauw nemen, lopen we dan het risico dat de handhaving het hele evenement vroegtijdig afblaast? Ook spelen de financiële gevolgen een rol. Er komen nogal wat extra organisatorische kosten bij kijken als je in Coronatijd 600 of meer mensen wilt ontvangen. En wij als bestuur vinden het niet erg als de begroting een jaar niet sluitend is als we daarmee een voorbeeld kunnen zijn voor andere verenigingen en de kaatssport een boost kunnen geven. Maar er is een grens. En wij als bestuur constateren dat we over de grens van wat verantwoordelijk is zullen gaan.

En waarom dan niet houden aan de bezoekersgrens van 250 personen zoals nu bij andere verenigingen gebeurt? Want dan wordt de organisatie en de handhaving nogal wat makkelijker. Maar wie keren we dan? Onze leden, vrijwilligers en sponsoren die tot 5 uur moeten werken en daardoor later komen? Of de 500 mensen die net na de 250e bezoeker naar binnen willen?  Of de bezoekers die de afgelopen 28 jaar onze partij hebben bezocht?

Nee het besluit is gevallen, onder deze omstandigheden geen hoofdklasse kaatsen in Minnertsga. En dat doet pijn, maar wij moeten deze verstandige weloverwogen keuze maken, daar zijn we als bestuur voor. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer voor u klaar staan!

Namens het bestuur,

Jacob Wassenaar

Voorzitter KV Minnertsga

Agenda

Geen evenementen

Hoofdsponsor

Zonderland zonnepanelen

Kledingsponsor

Logo Miedema

De vries 2

logo

Hoofdsponsor

zonderland

Kledingsponsor

madhuizen

riedex