Home

tesse3

Alweer meer dan 2 jaar geleden, 8 maart 2019, was onze laatste ledenvergadering. Nu er steeds weer wat meer mag willen we dan ook graag weer de stem van onze leden horen. Zijn we als bestuur nog goed bezig? Hoe kijken jullie naar de toekomst? Kunnen we de voorgenomen bestuurswisselingen doorvoeren? Heeft onze penningmeester de zaken op orde? Allemaal vraagstukken die we op 9 juli graag met jullie willen bespreken.

De ledenvergadering wordt gehouden in het MFA, mocht het weer het toelaten zou ook het kaatsveld het podium kunnen zijn. We beginnen om 20.00. Tot dan!

Agenda ledenvergadering vrijdag 9 juli 2021, aanvang 20.00

 1. Opening
 1. Mededelingen en ingekomen stukken
 1. Vaststellen notulen ledenvergadering 8 maart 2019 ( zie infoboekje 2020 )
 1. Jaarverslag 2019 en 2020 secretaris ( zie infoboekje 2020 en 2021 )
 1. Jaarverslag penningmeester

Het jaarverslag ligt vanaf 1 juli 2021 ter inzage bij penningmeester Gerrit Jan Visser

 1. Begroting 2021
 1. Verslag kascontrolecommissie

Gosse Hoekstra en Jan Andringa. Reserve is Jacob Faber

 1. Resterende wedstrijdagenda 2021 en nieuwe aanvragen voor 2022
 1. Federatie
 1. Bestuursverkiezing

Aftredend als voorzitter en herkiesbaar voor bestuursfunctie: Jacob Wassenaar.

Als kandidaat voorzitter stellen wij voor         : Abe Visser

Aftredend en herkiesbaar                                  : Wietze Schuiling

Aftredend en niet herkiesbaar                           : Jacob Faber

Als kandidaat stellen wij voor                            : Jeroen Haarsma

Tegenkandidaten voor het vervullen van een bestuursfunctie kunnen zich aanmelden tot en met vrijdag 9 juli tot 19.00 uur bij het secretariaat van de vereniging.

 1. Rondvraag
 1. Sluiting

Agenda

Geen evenementen

Hoofdsponsor

Zonderland zonnepanelen

Kledingsponsor

Logo Miedema

De vries 2

logo

Hoofdsponsor

zonderland

Kledingsponsor

madhuizen

riedex