Home

Met ingang van september 2015 houdt Impuls Fysiotherapie op donderdagmiddag spreekuur in MFA “De Doarpsfinne” in Minnertsga.

In 2009 zijn Alle Sterk en Lyze Feitsma praktijk “Impuls Fysiotherapie” gestart in Sint Annaparochie. Sindsdien is het team uitgebreid met de fysio-/manueel therapeuten Annemarie Groot Lipman en Hendrik van der Velde. 

Op de vrijdagavonden vanaf 19 februari gaan we starten met de zaaltraining voor de jeugd! Onder leiding van verschillende trainers wordt er gestart met de voorbereiding op het kaatsseizoen.

Daarnaast kunnen we met trots melden dat dit jaar de zomertrainingen onder leiding staan van Lusanne Klaver, Richard van Wier en Chris Wassenaar. Hier is KV Minnertsga erg blij mee. Toppers uit eigen dorp die de jeugd verder ontwikkelen juichen wij erg toe.

In de Gemeente het Bildt worden al vele jaren sporters die een bijzondere prestatie hebben geleverd in het zonnetje gezet.
Met ingang van dit jaar geldt dit ook voor vrijwilligers van sportverenigingen.

Wordt kaatstrainer!

Ieder kind verdient een enthousiaste trainer die zorgt voor een plezierige sfeer tijdens de trainingen en die hem of haar helpt een beetje beter te leren kaatsen!

Agenda

Geen evenementen

Hoofdsponsor

Zonderland zonnepanelen

Kledingsponsor

Logo Miedema

De vries 2

logo

Hoofdsponsor

zonderland

Kledingsponsor

madhuizen

riedex