Skip to content

Al jaren is de verouderde accommodatie van onze kaatsvereniging een doorn in het oog. Er is onvoldoende ruimte voor opslag van onze materialen en het hok zelf is sterk verouderd. Om deze reden wil de kaatsvereniging graag haar plannen voor een nieuwe accommodatie realiseren. Het bestuur van de kaatsvereniging heeft de plannen voor een nieuwe accommodatie gepresenteerd tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering (8 maart 2024). Tijdens de ALV is positief gereageerd en aangegeven door de leden om door te gaan met de realisatie. Hierbij vragen wij jullie steun om zo bij te dragen aan een sportieve toekomst voor het kaatsten in Minnertsga, zodat we de komende decennia weer vooruit kunnen met onze accommodatie!

Door een bijdrage van 100 Euro (of een veelvoud daarvan) word je supporter van dit prachtige initiatief. En het mooiste is… Je krijgt je bijdrage terug! We starten namelijk met een actie in Minnertsga om extra kapitaal te lenen (zonder rente) van jullie als gebruikers, bezoekers of steunbetuigers. Omdat we niet alle kosten gefinancierd krijgen, willen we jullie vragen om bij te dragen en zo de begroting helemaal sluitend te krijgen. Op de totale begroting komen we nog € 30.000,- tekort.

Met Minnertsga (en omgeving) als draagvlak voor het kaatsen moet dat gaan lukken! Zoals jullie weten is het kaatsen een belangrijke pijler voor de sport in ons dorp. De ledenwedstrijden worden altijd goed bezocht, maar ook tijdens de officiële KNKB-wedstrijden wordt er door vele kaatsers enthousiast gesport op ons kaatsveld. De jaarlijkse hoofdklasse partij is een van de drukst bezochte kaatspartijen van het jaar in Friesland en onze kaatsvereniging strijd al jaren mee om de belangrijkste kaatsprijzen. De investeringen in de jeugd van de afgelopen jaren, werpen ook hun vruchten af gezien het toenemende aantal jeugdleden. We willen een goed sportklimaat in Minnertsga blijven garanderen voor de toekomst en daarvoor doen we nu eenmalig een beroep op iedereen die daar aan mee wil helpen!

Certificaten

Hoe willen we deze actie precies gaan uitvoeren? Door een bijdrage te vragen van iedereen die ons initiatief een warm hart toedraagt hopen we zoveel geld op te halen, dat we alle investeringen die we dit jaar moeten maken kunnen betalen. Je krijgt als gever van een bijdrage een certificaat met een uniek nummer.

Vanaf 2027

Zodra de accommodatie in gebruik is genomen, zal er jaarlijks (vanaf 2027) een uitloting volgen van een deel van de uitgegeven nummers. Deze certificaten worden dan door de kaatsvereniging terugbetaald aan de gever van de bijdrage. Geef je dit jaar 100 Euro, dan krijg je ditzelfde bedrag terug op het moment dat jouw nummer wordt uitgeloot. Geef je een veelvoud van 100 Euro dan krijg je per 100 Euro een certificaat en kan het dus zijn dat je over meerdere jaren je geld terugkrijgt, omdat de uitloting per uniek nummer zal zijn. Tenzij je natuurlijk aangeeft dat je bijdrage als gift mag worden beschouwd, want je kunt ook gewoon sponsoren met een eenmalige bijdrage zonder recht op teruggave.

Met elkaar de schouders eronder om dit mogelijk te maken!

Dat is ons doel. Daarvoor doen we nu een beroep op iedereen die ons wil steunen.

Hoe kun je een bijdrage leveren?

Door het formulier op deze website te downloaden en uit te printen en volledig in te vullen of door opgave via de website van de KV. Wij komen vanaf maandag 13 mei 2024 persoonlijk bij je langs om de mogelijkheden van deelname met je te bespreken. Lees je wel even de voorwaarden door?

Namens de commissie “Nieuwe Accommodatie KV Minnertsga”,

Abe Visser, Jacob Wassenaar, Gerrit Jan Visser, Wietze Schuiling, Wiebe Bouma

Back To Top