Skip to content

Elk jaar organiseert onze kaatsvereniging een aantal K.N.K.B. wedstrijden. Tijdens zo’n K.N.K.B. wedstrijd verloopt alles vanzelfsprekend wat formeler dan bij een normale ledenpartij. Daarom zorgt onze kaatsvereniging voor keurmeesters die toezicht houden op zaken als in- of uitballen, het vermijden van overlopen, en andere cruciale aspecten van het kaatsspel. De coördinator van keurmeesters is verantwoordelijk voor het aansturen van een team van keurmeesters die belast zijn met het beoordelen van het spel tijdens kaatswedstrijden.

Coördinator Keurmeesters

Naam Telefoon Email
Rein S. Faber 06-42155253 reinsfaber@hotmail.com

 

Back To Top