Skip to content

In alle bescheidenheid… Minnertsga is als het om kaatsen gaat een van de meest succesvolle afdelingen in Fryslân. Honderden prijzen kaatsten onze dorpsgenoten bij elkaar. Minnertsga bracht meerdere Bondswinnaars, Freulewinnaars en PC-koningen voort. En de prijzenkast wordt nog steeds regelmatig aangevuld. De lijst met prijswinnaars is eigenlijk een klein stukje dorpsgeschiedenis, met veel bekende namen.

Nocht en Wille – Bondswedstrijden Senioren

1933 4e Jacob Smidts Piet Meersma Jan Vis
1935 2e Piet Lautenbach Reinder Wiersma Jan S. Hibma
4e Jacob Smidts Piet Meersma Jan Vis
1958 1e Gerrit Zuidema Syds Haarsma Jan Hibma
1965 4e Anne Sijbesma Piet Brommer Sietse B. Zuidema
1970 6e Sietse B. Zuidema Piet B. Zuidema Durk Miedema
1979 6e Durk Miedema Simon Sijbesma Jappie Wagenaar
1981 7e Hein M. De Vries Arjen de Vries Jacobus Zwart
1992 1e Chris Wassenaar Wiebe Hoekstra Rene van Dijk
1993 2e Jenne de Haan Rene van Dijk Chris Wassenaar

 

VvV – Bondswedstrijden Senioren

 

1939 8e Douwe Wetterauw Hendrik de Valk Tj Kuipers
1947 7e Tjip de Jong Sipke S. Vis Rients Tuinhof
1958 5e Sipke S. Vis   Marten Bonnema Bindert de Jong
1992 6e Johny Bergsma Rein J. Faber Geert Faber

 

KV Minnertsga – Bondswedstrijden / NK Senioren   

                                                   

1995 7e Geert Faber Johannes Wassenaar Chris Wassenaar
1997 4e Willem Faber Klaas-Anne Terpstra Chris Wassenaar
1998 4e Willem Faber Klaas-Anne Terpstra Chris Wassenaar
1999 4e Cornelis Terpstra Klaas-Anne Terpstra Chris Wassenaar
2001 1e Klaas-Anne Terpstra Jacob Wassenaar Chris Wassenaar
2002 4e Klaas-Anne Terpstra Jacob Wassenaar Chris Wassenaar
2003 1e Klaas-Anne Terpstra Cornelis Terpstra Chris Wassenaar
2004 6e Klaas-Anne Terpstra Jacob Wassenaar Chris Wassenaar
2005 1e Klaas-Anne Terpstra Jacob Wassenaar Chris Wassenaar
2006 1e Cornelis Terpstra Jacob Wassenaar Chris Wassenaar
2009 2e Klaas-Anne Terpstra Hylke Bruinsma Chris Wassenaar
2010 6e Klaas-Anne Terpstra Hylke Bruinsma Chris Wassenaar
2011 1e Chris Wassenaar Hylke Bruinsma Hendrik Kootstra
2014 1e Chris Wassenaar Hylke Bruinsma Hendrik Kootstra
2015 1e Chris Wassenaar Hylke Bruinsma Hendrik Kootstra
2016 1e Marten Bergsma Hylke Bruinsma Hendrik Kootstra
2017 4e Marten Bergsma Hylke Bruinsma Hendrik Kootstra
2021
2023
1e
1e
Marten Bergsma
Marten Bergsma
Jacob Wassenaar
Jacob Wassenaar
Hendrik Kootstra
Hendrik Kootstra

 

Nocht en Wille – Bondswedstrijden Dames

 

1991 5e Wally Joostema Gerrie Vaartjes Marja Vaartjes

 

KV Minnertsga – Bondswedstrijden / NK Dames  

                           

2004 2e Jannine Klaver Maaike Terpstra Maaike Joostema

 

KV Minnertsga – NK senioren 50+                 

                                              

2011 3e Auke Akkerman Siete Wassenaar Geert Faber
2012 2e Johny Bergsma Auke Akkerman Geert Faber

 

Nocht en Wille – Bondswedstrijden Junioren

                                              

1981 5e Jan R. Joostema Hein M. de Vries Arjen de Vries
1982 6e Jacobus Zwart Arjen de Vries Jan R. Joostema
1983 3e Jacobus Zwart Gerd Hoekstra Jan R. Joostema
1984 3e Jacobus Zwart Gerd Hoekstra Jan R. Joostema
1985 3e Hotze Jan Haijma Gerd Hoekstra Arjen de Vries
1991   4e Jenne de Haan Alex de Groot Chris Wassenaar
1992 5e Jenne de Haan Johannes Wiersma Chris Wassenaar
1993 2e Jenne de Haan Berry Miedema Chris Wassenaar

 

KV Minnertsga – Bondswedstrijden / NK Junioren

                                                          

1994 3e Berry Miedema Johannes Wassenaar Chris Wassenaar
1996 4e Gosse J. Hoekstra Willem Faber Johannes Wassenaar
1998 4e Jacob Wassenaar     Willem Faber  Johannes Wassenaar
1999 2e Wouter Jan de Roos Jacob Wassenaar Cornelis Terpstra
2000   1e Wouter Jan de Roos Jacob Wassenaar Cornelis Terpstra
2001 3e Wouter Jan de Roos Jacob Wassenaar Rein S. Faber
2002 1e Wouter Jan de Roos Jacob Wassenaar Cornelis Terpstra
2003 2e Wouter Jan de Roos Geert Andringa Cornelis Terpstra
2004 1e Johan Wiersma Ruurd de Vries Cornelis Terpstra
2013 3e Roan Hein Joostema Marten Bergsma Hendrik Kootstra
2014 2e Herre de Vries Marten Bergsma Hendrik Kootstra
2016 3e Ydo Hoekstra Roan Hein Joostema Marten Bergsma
2018 1e Wesley Vriesema Herre de Vries Marten Bergsma

 

VvV – Freule Jongens

                                                          

1940 3e Jan Sikkema Frans Haarsma Sipke S Vis
1954 6e Sipke J. Vis Yde Westra Jan Landstra
1955 4e Sipke J. Vis Yde Westra Jan Landstra
1967 2e Tinus Krol Simon Vis Tinus Boomstra
1987 4e Hendrik Wassenaar Alex de Groot Rein J. Faber
1992   2e Johan Zuiderhof Willem Faber  Johannes Wassenaar
1993 1e Willem Hein de Haan Willem Faber Johannes Wassenaar

 

KV Minnertsga – Freule Jongens

                                                   

1996 1e Peter Sinnema Jacob Wassenaar Rein S. Faber
1997 1e Hielke G. Drijfhout Wouter Jan de Roos Cornelis Terpstra
2008 5e Sjoerd Janzen Roan Hein Joostema Hendrik Kootstra
2009 2e Sjoerd Janzen Roan Hein Joostema Hendrik Kootstra
2011 4e Marten Bergsma Sieb Driessen Roan Hein Jooostema

           

KV Minnertsga – Ald-Meiers partij Meisjes

      

2002 1e Esther Groeneveld Jannine Klaver Maaike Joostema
2012 1e Nieke Wateler          Jildou van Dijk Lusanne Klaver

 

Nocht en Wille – Bondswedstrijden Jongens

                           

1949 2e Piet P. Zuidema Gerrit Zuidema Jan Bleeker
1953 3e Obbe de Roos Sipke Vis Sije Smidts
1954 2e Sietze Zuidema Syds Haarsma Sije Spoelstra
1956 3e Syds Haarsma Hein Post Albert Stapert
1957 1e Syds Haarsma Sije Spoelstra Albert Stapert
1958 4e Hein Kuiken Klaas Terpstra Henk Meersma
1961 4e Piet Lautenbach Lieuwe Meijer Klaas Terpstra
1964  2e Sietse B. Zuidema Hette Terpstra Yde Haarsma
1977 4e Piet J. Zuidema Jan Joostema Johny Bergsma
1979 3e Jacobus Zwart Arjen de Vries Jan R. Joostema
1980 1e Jouke Zuidema Arjen de Vries Jelle Vrieswijk
1981   6e Gerd Hoekstra Jelle Vrieswijk Jouke Zuidema

 

KV Minnertsga – Bondswedstrijden / NK Jongens

                           

1994 5e Rein S. Faber Willem Hein de Haan Willem Faber
1995 2e Jacob Wassenaar Rein S. Faber Willem Faber
1996 3e Peter Sinnema Jacob Wassenaar Rein S. Faber
1997 1e Wouter Jan de Roos Jacob Wassenaar Cornelis Terpstra
1998 3e Johan Wiersma Wouter Jan de Roos Cornelis Terpstra
2004   3e Jilke Terpstra Ruurd de Vries Bart Stroosma
1997 2e Alie de Schiffart Maaike Terpstra       Hepkje T. Terpstra
1979 5e Jan Lolkema Willem de Vries Jan Douwe Dijkstra
1982 4e Arjen Kerlien Rene Nagel Tjeerd Zuidema
1987   3e Jeroen Miedema Berry Miedema Rene de Vries
1993 2e Klaas van der Kuur Jacob Wassenaar     Willem Meijer
1990 1e Rein S. Faber Willem Faber           Johannes Wassenaar
1991 3e Willem Wassenaar Rein S. Faber Willem Faber
1992 1e Willem Wassenaar Rein S. Faber Willem Faber
1995 3e Hielke G. Drijfhout Wouter Jan de Roos Cornelis Terpstra
2000 3e Martijn Stroosma Bauke Joostema Ruurd de Vries
2008 3e Roan Hein Joostema Sieb Driessen Marten Bergsma
2010 2e Marten Bergsma Herre de Vries
2012 2e Ids Poelstra Tjisse Poelstra Wesley Vriesema
2013 4e Wesley Vriesema Jens Visser Robert Loonstra
2016 4e Mees Moerbeek Verry van der Meer Jeroen Haarsma
2000 3e Annigje Geertsma Janine Klaver Esther Groeneveld

 

KV Minnertsga – Bondswedstrijd/NK Pupillen Jongens

                                       

1995   1e Ruurd de Vries Remco v/d Mossel Hans de Vries
1998 1e Jilke Terpstra Ruurd de Vries Bart Stroosma
2000 1e Gerlof Glazema Jilke Terpstra Bart Stroosma
2008 3e Marten Bergsma Herre de Vries Iza Poiesz
1933 Bauke R Tuinhof      Sjouke Vogel Tjib de Jong [k]
1959 Sipke S. Vis [k] Eddy Sijbesma Christ Wassenaar
1971 Henk Visbeek [k] Piet Tolsma Jan Landstra
1991 Johny Bergsma Rein J. Faber Geert Faber [k]
1992 Johny Bergsma Rein J. Faber Geert Faber [k]
1995 Gosse J. Hoekstra [k] Willem H. de Haan Rein J. Faber
1996 Gosse J. Hoekstra  Willem H. de Haan [k] Sjoerd Wijngaarden
1997 Jaap van Rees Arjen de Vries Tjeerd Zuidema [k]
1998 Jaap van Rees[k] Johny Bergsma Willem Faber
2001 Gosse J. Hoekstra [k] Rein S. Faber Gerard Sinnema
2002 Gosse J. Hoekstra [k] Rein S. Faber Rein J. Faber
2009 Gosse J. Hoekstra [k] Jacob Faber Bart Stroosma
2010 Gerard Sinnema Feike J. Vogel Ruurd de Vries [k]
2011 Gerard Sinnema [k] Feike J. Vogel Ruurd de Vries
2012 Gerard Sinnema [k] Geert Andringa Bart Stroosma
2017 Willem de Vries Rein S. Faber Herre de Vries [k]
2018 Gerrit Jan Visser Geert Andringa Jacob Wassenaar [k]
2020 Gerrit Jan Visser Geert Andringa Jacob Wassenaar [k]
2021 Chris Wassenaar [k] Rein S. Faber Klaas Anne Terpstra
1939 Sipke S Vis Marten Bonnema Jan Sikkema
1940 Frans Haarsma Sipke S. Vis Jan Sikkema
1945 Arjen Sijbesma Anne Tilstra Ynze de Boer [k]
1949 Sjouke Sijbesma Sietze Sijbesma Sjoerd Kerlien [k]
1955 Sipke J. Vis Yde Westra Jan Landstra [k]
1958 Jan Hof [k] Jan Holwerda Joop Wassenaar
1968 Tinus Krol Simon Vis [k] Tinus Boomstra
1984 Teake v/d Walt [k] Age Posthumus Jarich Westra
1988 Jenne de Haan Alex de Groot Rein J. Faber [k]
1997 Johan Wiersma Willem de Vries Jacob Wassenaar [k]
1858 2e Sijtze J. Sijtsma Minnertsga
Pieter S. van der Wal Minnertsga
M. D. Koopmans Minnertsga
1956   3e Jan Faber Peins
Sipke Vis Minnertsga
Jaap Pander   Huizum
1957 2e Anne Broersma Oosterlittens
Sipke Vis Minnertsga
Foppe de Vries Kimswerd
1997 1e Pieter van Tuinen Groningen (K)
Rinse Bleeker Heerenveen
Chris Wassenaar Minnertsga
1998 2e Pieter van Tuinen Groningen
Kor Zittema Hallum
Chris Wassenaar Minnertsga
1999 3e Pieter van Tuinen Leeuwarden
Jan Willem van Beem Dronrijp
Chris Wassenaar Minnertsga
2000 1e Klaas Berkenpas Aldeboarn
Dirk-Jan van der Woud Goutum
Klaas Anne Terpstra Minnertsga    (K)
2e Pieter van Tuinen Leeuwarden
Andre Kuipers Beetgumermolen
Chris Wassenaar Minnertsga
2001 1e Pieter van Tuinen Leeuwarden
Andre Kuipers Beetgumermolen
Chris Wassenaar Minnertsga (K)
2002 1e Rutmer van der Meer Wergea
Jacob Wassenaar Minnertsga
Cornelis Terpstra Minnertsga (K)
3e Klaas Anne Terpstra Minnertsga
Jan Willem van Beem Dronrijp
Douwe Groenendijk  Groningen
2004   2e Klaas Anne Terpstra Minnertsga
Jan Willem van Beem Dronrijp
Douwe Groenendijk  Groningen
3e Johan van der Meulen Broeksterwoude
Jacob Wassenaar Minnertsga
Cornelis Terpstra Minnertsga
2005   1e Rutmer van der Meer Huizum
Jacob Wassenaar Minnertsga
Chris Wassenaar Minnertsga (K)
2e Johan van der Meulen Broeksterwoude
Herman Sprik Witmarsum
Cornelis Terpstra Minnertsga
2006   2e Rutmer van der Meer Sint Jacobiparochie
Jacob Wassenaar Minnertsga
Chris Wassenaar Minnertsga
2010 2e Martijn Olijnsma Hijum
Hylke Bruinsma Minnertsga
Marten Feenstra Feinsum
2012 3e Martijn Olijnsma Hijum
Hylke Bruinsma Minnertsga
Ale Jan Anema Reduzum
2013 1e Johan van der Meulen Broeksterwoude
Hylke Bruinsma Minnertsga
Renze Pieter Hiemstra Sint Jacobiparochie         (K)
2e Tjisse Steenstra Beetgumermolen
Jacob Wassenaar Minnertsga
Cornelis Terpstra Beetgumermolen
2014 1e Gert Anne van der Bos Leeuwarden
Jacob Wassenaar Minnertsga
Daniel Iseger Leeuwarden (K)
2017 1e Bauke Triemstra St. Jacobiparochie
Ale Jan Anema Grou
Hendrik Kootstra Minnertsga (K)
2018 3e Bauke Triemstra St. Jacobiparochie
Dylan Drent Harlingen
Hendrik Kootstra Minnertsga
2019 1e Marten Bergsma Minnertsga
Renze Pieter Hiemstra Deinum
Hans Wassenaar Leeuwarden (K)
2021 2e Marten Bergsma Minnertsga
Dylan Drent Harlingen
Hendrik Kootstra Minnertsga
2005 2e Maaike Joostema Minnertsga
Hermanna Miedema Stiens
Idske Zijlstra IJlst
3e Hester van der Meer Sibrandabuorren
Jannine Klaver Minnertsga
Miranda Scheffer Menaldum
2007 1e Maaike Joostema Minnertsga
Imke van der Leest Dronrijp
Fenna Zeinstra Bolsward (K)
2020 3e Annet de Haan Sint Annaparochie
Lotte Delgrosso Minnertsga
Annelien Broersma Leeuwarden
Back To Top